Guang Jun

Endi Poskovic

Wu Changjiang

Jiang Lu

Xiao Jieran


Tan Ping

Su Xinping

Wang Huaxiang

Zhang Guilin

Kang Jianfei


Luo Xiangke

Anne Desmet

Fang Lijun

Yang Feng

Zhang Guanghui


Andrew Polk

Alfonso Fernandez

Jin Baoping

Antonietta Covino-Beehre

Bronwen Sleigh


Scott Ludwig

Bae Nam Kyung

Huang Qiming

Beauvais Lyons

Craig Cornwall


Dai Zhengsheng

Dionne Haroutunian

David Frazer

Kong Guoqiao

Wang Wenming

Wen Zhongyan

Wang Jianshan

Song Guangzhi

Li Kang

Lei Wuwu


David Ferry

Eunkang Koh

Elspeth Lamb

Liu Jing

Feng Baozhu


Feng Haoran

Fan Min

Gini Wade

Hyun-Jin Kim

Ian Phillips


Jang Wonseok

Jeff Sippel

Janet Preston

Judy Macklin

James Pasakos


Walter Jule

Kathryn Polk

Karen Dugas

Li Hui

Li Quanming


Li Xiaoguang

Luz Marina Ruiz

Michael Barnes

Morgan Doyle

Nana Shiomi

Nathan Meltz

Danielle Creenaune

Paul Coldwell

Paul Croft

Paul Furneaux


Ruth Jen Evans

Shao Changyi

Lu Yu

Sun Jinyi

Steven Dixon


Sally Spens

Serena Smith

Sarah James

Sean Caulfield

Tao Jiaxiang


Tracy Templeton

Thomas Martin

Teruo Isomi

Veronica Calarco

Wen Mujiang


Wang Xiao

Wuon Gean Ho

Xu Baozhong

Yu Byoung-Ho

Zheng Xuewu


Zhang Ming

Wan Ziliang

Gong Xi

Zhang Hao

Zhang Tongshuai

The Xiaoxiang Exhibition of International Printmaking

full list of artists

The Xiaoxiang Exhibition of International Printmaking

Collection of Works of Xiaoxiang  

Exhibition of International Printmaking

Catalogue ISBN  978 7 5356 7459 3

200 pages, 305mm x 235mm, Hard Back

Published by Hunan Art Press

By clicking on the icon (left) you can access a PDF scanned copy of the exhibition catalogue. Please note that this copy includes corrections on two pages not seen in the original printed version.